Log in

View Full Version : Serverpark, will it be there 07?Jonhoo
15-09-2006, 15:47
Heisann folkens (kanskje serliv cruz :D)

Jeg lurer paa folgende:
I fjor var det ingen offentlig serverpark hvor vi kunne plassere for eksempel spillservere..

Jeg vet det har vaert det tidligere, og siden jeg skal sette opp en "uoffisiell" compo i CS:S hadde det vaert fint aa slippe aa kjope en ekstra nettverksplugg.

Vet du/dere om det vil bli noen serverpark paa TG07?

Mvh.
Jonhoo :)

cruz
16-09-2006, 00:27
Når vi får opp mailinglistene våre og får valgt chiefs og crew kan du sende mail til tech:server og spørre. Jeg skal si fra når det er valgt og listene er klare.

God helg! :-D

Jonhoo
16-09-2006, 12:59
Takker og bukker :)

God helg Cruz :D

geek
18-09-2006, 19:14
Det går jo selvfølgelig også an å ta dette opp med deltakerombudet, så hun kan sjekke det direkte med ledergruppa... do@gathering.org er en fin plass for sånne "forbedringsforslag" ;)

Jonhoo
19-09-2006, 08:54
Hmm.. Det er jo en mulighet :P

Skal gjøre det med en gang jeg kommer hjem ^^

Jonhoo
14-10-2006, 02:08
Hmm.. Naa begynner det aa bli skrekkelig lenge siden jeg sendte mail til DO.. :P
Sikker paa at mailadressen du gav blir brukt?

Evt. mulig at noen svarer her? :)

cruz
14-10-2006, 12:41
Den skal være i bruk så vidt jeg vet. Det kan jeg dog sjekke opp ila dagen. :-)

Jonhoo
16-10-2006, 12:21
Supert, takker og bukker :)

Jonhoo
28-10-2006, 20:56
Funnet ut noe mer cruz? :)

slappfisk
28-10-2006, 21:09
Vi hadde en diskusjon før TG07 på dette med serverpark. Det har vært en tjeneste med stadig fallende bruk samtidig som overheaden ved å administrere den har gått stadig opp etter hvert som som nye tjenester for fjernstyring har dukket opp.

Grunnene til at vi sa nei på TG06 er følgende:
a) For å ha en velfungerende serverpark så har vi stilt visse krav. Kravene er at ingen skal remote-administrere maskina på systemnivå og det skal ikke kjøres filtjenester som vi ikke har kontroll med. Grunnen er enkel: vi frykter at maskina i public server park blir en warez-dump eller en spreder av andre uønskede ting. Vi må dermed ha full kontroll med boksen. Dette tar både tid og krefter fra et allerede belastet crew.

b) Båndbredden på bordene har økt såpass mye at det ikke er noen stor båndbreddemessig gevinst å ha maskina si i serverparken. Før så hadde vi 10Mbit på bordene, 100Mbit opp til distro som igjen hadde en viss båndbredde opp. Public server park tilbød da 100Mbit.

c) Å tilby store mengder båndbredde oppe fra NOC skaper visse problemer da det er krevende å strekke fiber opp dit samtidig som vi allerede har systemkritiske tjenester på samme link. Faren er at noen jammer ned våre tjenester med en båndbreddekrevende tjeneste.
Vi kan relokere public server park; men så var det dette med administrasjon og overvåkning igjen...

Når det gjelder TG07 så vet jeg ikke om noen beslutning. Spørsmålet er sendt videre. Nå har du ihvertfall fått grunnlaget for avgjørelsen på TG06 :-)

Jonhoo
29-10-2006, 00:18
slappfisk: se PM :)

Saa eneste alternativ vil vaere aa kjoepe en ekstra plass?

slappfisk
30-10-2006, 00:19
Det er en av mulighetene, ja. En annen mulighet er å vente til nærmere TG med slike spørsmål, erfaringsmessig så er det lettere å si enten ja eller nei når man vet hvordan nettverket blir seende ut og hva slags utstyr man har tilgjengelig :-)

Jonhoo
30-10-2006, 19:46
Hmm.. Faar vel vente og se da... :)