Log in

View Full Version : Oppdatering ang. Utvidelse av The GatheringDarkHarald
23-02-2016, 01:45
Jeg kjenner jeg begynner å bli "hyped" til TG 2016 og da trykker jeg naturligvis tilbake på 2015 forumet som minnet meg på denne tråden

http://forums.gathering.org/showthread.php/12027-Utvidelse-av-The-Gathering (http://forums.gathering.org/showthread.php/12027-Utvidelse-av-The-Gathering)

Jeg lurer på om dere i ledergruppa har noen oppdatering angående tider med tanke på nedriggingstiden på søndagen, evt. utvidelse av TG. (om det så ikke skjer før TG2018)

Uansett takk for alle som hjelper til med å gjøre TG så bra! :D

Mosy
23-02-2016, 13:05
Jeg er helt enig med det jeg skrev i den tråden. Jeg hadde satt stor pris på, og ville betalt ekstra for, om TG varte litt lenger.

Spesielt at vi nå blir kjeppjaget ut av skipet tidligere og tidligere søndag morgen, som rune69 skriver i den tråden, er ganske kjipt. Tg varer nå bare i 4 dager i mine øyne, onsdag til lørdag.

Dukie
23-02-2016, 17:03
Som et resultat av at en blir "hivet ut" bare tidligere og tidligere på søndag har jeg og et par andre startet å dra natt til søndag.

_vix_
23-02-2016, 17:14
Jeg kjenner jeg begynner å bli "hyped" til TG 2016 og da trykker jeg naturligvis tilbake på 2015 forumet som minnet meg på denne tråden

http://forums.gathering.org/showthread.php/12027-Utvidelse-av-The-Gathering (http://forums.gathering.org/showthread.php/12027-Utvidelse-av-The-Gathering)

Jeg lurer på om dere i ledergruppa har noen oppdatering angående tider med tanke på nedriggingstiden på søndagen, evt. utvidelse av TG. (om det så ikke skjer før TG2018)

Uansett takk for alle som hjelper til med å gjøre TG så bra! :D

Hei du!

Siste først: Tusen takk for at du setter pris på jobben som nærmere 400 frivillige gjør, og at du synes TG er bra! Sånt liker vi! :)
Det er for nettopp deg vi lager TG.

Ledergruppen pønsker på mye rart om dagen kan jeg fortelle deg.. ;)

Jeg vil understreke, at selvom jeg er medlem av ledergruppen for TG, så er ingenting av det jeg sier her på noen som helst måte sikkert. Det må ikke tolkes verken i den ene eller andre retningen på hva fremtiden kan by på. Jeg forsøker å svare og kommentere så godt jeg kan på generelt grunnlag. Det eneste som er sikkert, er dokumentet jeg linker til nedenfor.

Nedriggstider TG 2016:
Dette er ikke 100% bekreftet enda, slik ting går nå så ser det ut som at tidene på søndag blir de samme som TG2015. Som også nevnt i den andre tråden, så er det en enorm jobb å pakke ned alt sammen og være ute av skipet mandag/tirsdag. For 2016, så begynner Vikingskipet med å rigge opp til et nytt event allerede på onsdag morgen, så vi har ikke så veldig mye tid å slingre på. Det er et enormt puslespill som skal tas fra hverandre, og bygges opp igjen inne i lastebiler og containere og dette tar litt tid.

Utvidelse av TG:
Dette kan tolkes på flere måter, og skal forsøke å svare så godt jeg kan på de punktene jeg kommer på. Om du har flere punkter til dette, kom med de så skal jeg forsøke å svare så godt jeg kan.

- Flere deltagere
Vi ser hele tiden etter flere måter på hvordan vi kan få plass til enda flere deltagere i skipet. KANDU, som er ledergruppen sin arbeidsgiver om du vil, utarbeider hvert år et sett med retningslinjer og føringer som ledergruppen må forholde seg til. Denne inneholder måldatoer og andre punkter som er veiledere i vårt arbeid. Et av disse punktene sier også at ledergruppen hele tiden skal se etter nye måter hvor flere kan få være med på TG. Dette er noe vi konstant jobber med, og selvom Vikingskipet kun har den plassen den har, så tilpasser vi oss stadig, og endrer på små detaljer for å få inn enda flere deltagere. Ikke bare for hele uken, men halvdagspass og adgang for de som ikke trenger sitteplass ved en bordrad, men som greier seg med en laptop på tribunen.

- Utvide til to haller på Hamar
Dette er noen man tenkte litt på for en stund siden, det er beklageligvis noen utfordringer knyttet til dette siden andre haller på Hamar blir brukt i påskeferien til aktiviteter, og ishockey.

- Utvide til to haller, 1 på Hamar og 1 <annet sted>
Har ikke vært diskutert i det hele tatt. Min ærlige mening er at da splitter man opp TG, og man lager i praksis to arrangementer på samme tid. Dette vil også by på utfordringer mtp utstyrsparken vår osv. da vi nå kun har nok til å fylle Vikingskipet med det vi trenger der og har lite rom for å ha to store, eller ett stort og ett lite event gående samtidig. Det betyr også store endringer i hvordan vi orgniserer ting osv.

- Utvide til to arrangementer i året.
Nå begynner det å bli innviklet.
Det korte, enkel svaret:
Som medlem av ledergruppen for TG, så jobbes det per nå kun med TG i påsken.

Det litt lengere svaret:
Ledergruppen for TG er valgt av styret i KANDU for å jobbe med nettopp TG. Vi kan selvfølgelig, som alle andre medlemmer i KANDU, sende inn forslag, innspill og kommentarer til KANDU via Generalsekretær på et eventuellt arrangement to, vi kan derimot ikke, med TG hatten på, sette oss ned for å planlegge et slikt event. Så selvom vi vil gjøre det, så kan vi ikke gjøre det før man får et mandat fra styret om dette. Vi skulle veldig gjerne hatt både 2 og 3 runder i året, dette er ting som tar tid å planlegge. Man må finne dato, sted, fokusområder osv. osv. osv.

Mitt forslag til deg som KANDU-medlem (?) og deltager på TG, med interesse for dette, er at du sender en epost til kontoret (at) kandu (dot) no hvor du forteller litt om hvem du er, om du er medlem i KANDU og at du lurer på om KANDU har kapasitet til å arrangere et event til. Ellers så kan side 19 og 20 her kanskje være av interesse: http://www.kandu.no/dokumenter/styringsdokumenter/Generalforsamling/2015/kandu2015-2.pdf

- Mere TG-tid: Utvide med en dag ekstra
Som nevnt i forum for TG15, så har vi en leieavtale med Vikingskipet som går tilogmed 2017 som dikterer endel smådetaljer som dato osv. I dag, så åpner man 09 på onsdag og stenger XX på søndag, noe som gir litt over 4 dager med TG. Mye av onsdagen går bort til rigg, så jeg skjønner dette med at den dagen blir litt borte.
Avtale med Vikingskipet: Alt kan forhandles om, og min personlige mening er at dette nok kan la seg gjøre.

Rigging.
De første ankommer Vikingskipet fredag for å gjøre alt klart til resten av crewet kommer på mandag kveld og tirsdag. Så lenge mandag og tirsdag ikke er helligdager, så er det vrient for noen å kunne ta seg fri fra jobb eller skole, og tilbringe en dag ekstra på TG. Slik det har vært tidligere år, så ankommer mesteparten natt til tirsdag, senest tirsdag formiddag. Da bidrar alle med alt, slik at alt er klart onsdag. Dette gjelder det bygging av scener, gjerder, kontorer, serviceområder, resepsjon, innslipp, dekor osv. osv. osv. Slik det er nå, så går hele tirsdagen og store deler av natt til onsdag, med til dette.
Det sagt, så lar det seg alltid gjøre å skyve på ting 24 timer. Man kan sikkert sette oppmøtet til mandag formiddag, og f.eks åpne tirsdag ettermiddag?

Kostnad
Alt koster penger. TG har to hovedkilder for inntekter, det er billettsalg og sponsorinntekter. Billettsalg er den mest forutsigbare, for her kan vi ta antall plasser og gange med prisen, og satse på at vi blir utsolgt igjen. Så må man gjøre noen kvalifiserte vurderinger på hva man kan få av sponsorer og amarbeidspartnere.
I dag så koster TG 1260,- ink. avgift for 4 dager, dette tilsvarer 315,- døgnet. Et veldig enkelt regnestykke sier da at prisen på vanlig deltagerplass hele uken stiger fra 1260,- til 1575,-. (Dette er bare et veldig enkelt regnestykke, uten at jeg har tatt hensyn til variabler som endring i avgift osv.)
Hva tenker du? Er folk villig til å betale 315,- ekstra for å få inntil 24 timer ekstra med TG?
Hadde du gjort det? :)

De frivillige
Alle de frivillige står på hele uken, og man må ta hensyn til disse også. Er det forsvarlig å få de til å jobbe enda en dag med TG? Har de kapasiteten som trengs? Hvis ikke, må man ha flere frivillige og hva blir kostnadene der? (Creweffekter, mat)

Nå nærmer jeg meg en slags konklusjon her, for dere som er lei av å lese.

Vikingskipet er ikke større, og ledergruppen føler nå at vi bruker all den plassen vi har til rådighet. Vi har de siste årene testet noen konsepter, og vi håper at vi kan presentere en kul sak i år som kan være starten på en ny tankegang og hvordan man løser mye. TG er et påskefenomen, og det kan vanskelig forsvare å splitte det opp i to, eller arrangere det to steder samtidig. Mye pga. kostnader, og utstyret som trengs.
Det å arrangere et event nummer to, er mer mat for KANDU som de må svare på. Ledergruppen for TG sitt mandat er å jobbe med TG. Det sagt, vi har en god dialog med styret og generalsekretær, og vi spiller stadig tanker frem og tilbake.

Det med å utvide med en dag, evt 1/2 dag, er i mine øyne det mest realistiske alternative. Ledergruppen for TG er satt sammen slik at man velges for to år av gangen for fagområder, og 1 år for ombud og støttefunksjoner. Disse blir lagt ut på valg ca. rett etter TG og ny Ledergruppe er da klar i løpet av våren/forsommeren. Da begynner arbeidet ganske umiddelbart.
Det skal jo også forhandles ny avtale med Vikingskipet etter TG2017, og tviler ikke på at dette med å legge til en dag, er et av punktene det skal forhandles om da.

En ting er sikkert, det er at TG er et levende vesen som hele tiden utvikler seg. TG lærer, tilpasser seg og endres stadig. De siste årene så har det skjedd store endringer som kanskje ikke har vært så synlig utad, men som har blitt lagt merke til innad i crew, og for de som virkelig ser etter. Man har fått på plass en fast profil, bedre retningslinjer for hvordan man jobber, masse nytt teknisk utstyr osv. Denne utviklingen kommer til å fortsette så lenge TG eksisterer.
TG ble født ved at noen deltagere på et dataparty klagde til arrangørene, og de fikk da klar melding om å gjøre det bedre selv!
Så sagt, så gjort, og TG ble født.
Alle vi som har vært med som frivillig siden da, om det er som de viktigste rollene utpå gulvet, eller som en del av ledergruppen, har hele tiden søkt å gjøre TG bedre, råere, kulere og mer fantastisk enn det forrige. Crewet på TG2016 skal ikke være dårligere enn crewet på TG2015, vi skal være bedre! Og sånn kommer det til å fortsette så lenge TG eksisterer, trangen til å utvikle seg og bli bedre vil alltid leve sterkt her.
Herunder også se på hvordan vi på best mulig måte, kan gi flest mulig deltagere, maks tid i TG-boblen.

Dette ble litt langt, og mulig jeg sporet litt av på slutten her.

Om det ikke jobbes 100% aktivt med å få flere TG dager eller event, så er det ihvertfall en liten spire som har blitt plantet, og som nå blir pleiet. Så gjenstår det å se hva som kommer frem.

Igjen, dette er mine egne, generelle betrakninger og under ingen omstendigheter noe offisiellt, eller uoffiselt, fra verken ledergruppen eller styret i KANDU.

For egen regning

DarkHarald
23-02-2016, 19:48
Hei du!
....

Rigging.
De første ankommer Vikingskipet fredag for å gjøre alt klart til resten av crewet kommer på mandag kveld og tirsdag. Så lenge mandag og tirsdag ikke er helligdager, så er det vrient for noen å kunne ta seg fri fra jobb eller skole, og tilbringe en dag ekstra på TG. Slik det har vært tidligere år, så ankommer mesteparten natt til tirsdag, senest tirsdag formiddag. Da bidrar alle med alt, slik at alt er klart onsdag. Dette gjelder det bygging av scener, gjerder, kontorer, serviceområder, resepsjon, innslipp, dekor osv. osv. osv. Slik det er nå, så går hele tirsdagen og store deler av natt til onsdag, med til dette.
Det sagt, så lar det seg alltid gjøre å skyve på ting 24 timer. Man kan sikkert sette oppmøtet til mandag formiddag, og f.eks åpne tirsdag ettermiddag?

Kostnad
Alt koster penger. TG har to hovedkilder for inntekter, det er billettsalg og sponsorinntekter. Billettsalg er den mest forutsigbare, for her kan vi ta antall plasser og gange med prisen, og satse på at vi blir utsolgt igjen. Så må man gjøre noen kvalifiserte vurderinger på hva man kan få av sponsorer og amarbeidspartnere.
I dag så koster TG 1260,- ink. avgift for 4 dager, dette tilsvarer 315,- døgnet. Et veldig enkelt regnestykke sier da at prisen på vanlig deltagerplass hele uken stiger fra 1260,- til 1575,-. (Dette er bare et veldig enkelt regnestykke, uten at jeg har tatt hensyn til variabler som endring i avgift osv.)
Hva tenker du? Er folk villig til å betale 315,- ekstra for å få inntil 24 timer ekstra med TG?
Hadde du gjort det? :)

De frivillige
Alle de frivillige står på hele uken, og man må ta hensyn til disse også. Er det forsvarlig å få de til å jobbe enda en dag med TG? Har de kapasiteten som trengs? Hvis ikke, må man ha flere frivillige og hva blir kostnadene der? (Creweffekter, mat)

....


Først og fremst takker jeg for et fantastisk bra svar! :eek: Det gikk over alt forventning!

Jeg kan selvfølgelig ikke svare for alle men jeg personlig og de av vennene mine jeg har spurt er helt med på å betale 1575,- (315,- ekstra pr dag) for et lenger arrangement. I tillegg vil jeg tro at leie av utstyr ikke koster like mye per ekstra dag det står hos dere, så her er det kanskje litt penger å "spare". Ut ifra budsjettet til TG er jo "Produksjon" en stor del av utgiftene til TG.

Det med opprigg og nedrigging/rydding av skipet er noe kanskje flere kunne hjelpe til med, hvis dere hadde åpnet for at flere kunne være frivillige før/etter arrangementet men likevel være deltakere under TG. For meg personlig hadde det var ideelt siden jeg godt kunne tenkt meg å hjelpe til med å arrangere TG, men jeg vil ikke gå glipp av deltakerfølelsen.

Ved å ha et lenger arrangement åpner det kanskje for flere som kunne tenkt seg å delta på halve TG, jeg vet ikke om det hjelper eller er ideelt men det er en mulighet.

Munty
23-02-2016, 21:14
Jeg slenger meg på lasset og sier at jeg uten tvil ville betalt 315,- for en dag ekstra TG. Og tommel opp til _vix_ for et knallbra innlegg.