Log in

View Full Version : Paneldebatt på scenen klokken 18:30The Gathering
24-03-2016, 11:24
Lurer du på hva de politiske partiene mener om programmering som fag på skolen? Om produksjonsstøtte til dataspill? Om eSport og spill sin rolle i samfunnet eller hvor de står på personvern og overvåkning på internet? Dette er temaer som er viktige for oss som er på The gathering. Derfor har Kandu har invitert ungdomspartiene til paneldebatt så vi kan finne ut hvor de etablerte partiene står i disse sakene.


Les hele saken på gathering.org / Read the entire article at gathering.org. (http://www.gathering.org/tg16/article/87/paneldebatt-pa-scenen-klokken-1830)