Log in

View Full Version : Vinnere av Santander 3D-printer konkurranseThe Gathering
27-03-2016, 01:01
En velfortjent seier gikk til Keith Mellingen og Emil Standstø med sitt innslag VRider, Switched on addition. Disse to heldige gutta går fra TG med sin helt egen MakerBot Replicator, Desktop 3D printer.


Les hele saken på gathering.org / Read the entire article at gathering.org. (http://www.gathering.org/tg16/article/119/vinnere-av-santander-3d-printer-konkurranse)