Log in

View Full Version : Årets badge-samler er kåretThe Gathering
27-03-2016, 03:50
Lars Christian Fredlund er årets vinner hvor han klarte å samle hele 18 badge


Les hele saken på gathering.org / Read the entire article at gathering.org. (http://www.gathering.org/tg16/article/126/arets-badge-samler-er-karet)