Log in

View Full Version : Demoscene billett og seatertermos
05-03-2004, 14:41
Er det ikke mulig å sette en annen person som seater på demoscene billetter?

Vi regner oss selv som en larger group, vi er 22 stykker hvor 7 av oss har demoscene-billetter. Blir det slik at vi med demoscene-billetter må vente til plass-reserveriengen åpner og håpe at de plassen over de 15 andre (som blir ytterst rad i demoscene området) ikke er opptatt? :)

[VK]Boogieman
05-03-2004, 16:36
Originally posted by termos
Er det ikke mulig å sette en annen person som seater på demoscene billetter?

Vi regner oss selv som en larger group, vi er 22 stykker hvor 7 av oss har demoscene-billetter. Blir det slik at vi med demoscene-billetter må vente til plass-reserveriengen åpner og håpe at de plassen over de 15 andre (som blir ytterst rad i demoscene området) ikke er opptatt? :)
Dette er jeg ikke sikker på men jeg vil da tru at det skal gå ann på lik linje som de vanlige billettene... Noe annet ville overasket meg...

|-LoX-|
05-03-2004, 17:15
Jeg regner med at det ordner seg...
Pr. dags dato kan man ikke velge seater på disse billettene, men det finnes heller ingen demosceneplasser på kartet. Jeg regner med at disse to tingene henger sammen.