Log in

View Full Version : nyannyan hubCorLeX
31-03-2004, 19:20
Skal TG duda hoste en nyannyan++ server?

Batman
31-03-2004, 19:24
Dette er allerede blitt diskutert her. (http://forums.gathering.org/showthread.php?s=&threadid=1726&highlight=Direct+Connect)

Lox....du må trekke kjappere enn det gutt!:p

|-LoX-|
31-03-2004, 19:24
"Search" er en fin bil...

http://forums.gathering.org/showthread.php?s=&threadid=1726

MOzzaD
31-03-2004, 20:15
du er litt sent ute ja
:D :D :D