Log in

View Full Version : RSS feedsaita
26-11-2006, 16:14
Er det ny RSS feed fra gatherin.org i år, eller er det jeg som gjør noe feil?

lutt
27-11-2006, 14:58
Det dukket akkurat opp en RSS-feed paa:
http://www.gathering.org/tg07/news/rss (fjoraarets hadde tg06 i URLen istedet).

Kan forstaa at det er noe tungt med forskjellige rss-feed hvert aar, saa skal ikke se bort fra at det kan komme en bedre loesning paa dette etterhvert.