Log in

View Full Version : Problemer med å lage min første demo.weq
13-03-2007, 13:19
Hei.

Jeg har lastet ned det "The Demomaker's Kickstart Kit" fra gathering 06 sin side.

Jeg bruker Microsoft Visual Studio 2005 og har kommet så langt som å lage det sorte vinduet. Men har problemer med å få verifisert det. Her er koden min så langt:
#include <windows.h>
#include <gl/GL.h>
#include <gl/GLU.h>
#include "GLWrapper.h"
using namespace GLWrapper;

void main()
{
Window wnd(800, 600, 32, false, "Weq Test Demo 001"); //Lager Vindu i 800x600 32bit, ikke i fullscreen med navn.
while (!GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE))
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); //Sort
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
wnd.update();
}
}

I pdfen så står det dette:


Vær oppmerksom på at dersom du valgte «Windows application» i stedenfor «Console application» vil ikke dette virke. I «Windows application» må du deklarere funksjonen slik i stedenfor «void main()»:
int CALLBACK WinMain(IN HINSTANCE hInstance, IN HINSTANCE hPrevInstance, IN LPSTR lpCmdLine, IN int nShowCmd)

Og ja jeg har valgt Windows Application. Jeg har prøvd både med int CALL... og med void main(). Får error hver gang jeg prøver å compile opp (F5 tastetrykket).

Håper noen av dere som har kunnskap til dette kunne hjulpet meg? Takker for positiv & kjapp respons.

Concrete/CtZ
13-03-2007, 17:38
Du sier ikke hvilken feilmelding du får når du prøver å kompilere :) Uansett tror jeg et hett tips er å dingle innom #scene.no på EFNet og spørre der.