Log in

View Full Version : Giro KIDenLocalhost
12-12-2007, 17:58
Jeg skal nå betale, men skal jeg ha med alle disse nullene som er i KIDen?
eks: 0000000004798264789352015 eller slik: 4798264789352015

merilin
12-12-2007, 18:00
Hvis de har oppgitt de tallene som KID-nr skal nok nullene være med dersom det ikke er nevnt noe annet.

Mosy
12-12-2007, 19:42
Skader ikke ha dem med, jeg hadde dem med, gikk i orden det.

aviruse
12-12-2007, 19:53
et kidnummer er standarlisert til å mange nummere, og man kan ikke få feil for å ha med alle, man kan derimot få feil for å ha med for få

merilin
12-12-2007, 20:04
Da regner jeg med at man har fått svar nok på spørsmålet og ser dermed ingen grunn til å holde tråden åpen ;)