Log in

View Full Version : Vil DU arrangere et dataparty?Sceptic
27-03-2008, 17:49
Hei!

Vi i BitLAN leter nå etter flere personer som vil være med i administrasjonen til BitLAN.


Hva vi leter etter er en person til hver gruppe.
Dette vil da si ADMIN:<GRUPPE>

Hva trenger vi?
- Tech 2 stk (Server, strøm, nettverk, etc.)
- Event (Stage, konkurranser, etc.)
- Food (Drift av kantine, kjøkken, osv.)
- PR (Sier vel seg selv?)Hva vil arbeidsoppgavene bli?

Rapportere

Under arrangementet, så må personen alltid komme med en kort muntlig rapport om hvordan ting går, hva som har gått feil, og slikt ting. Dette er for at jeg som hovedarrangør alltid skal ha oversikt over hvordan statusen til partyet er.
Planlegge

Personen har oppgaven for å planlegge happenings, oppsett og slikt ting under arrangementet
Styre

Personen vil også få en sentral stilling i styret, noe som vil si delta på møter og slikt. Møter pleier vi å ha gjennom IRC, noe som har fungert kjempefint hittil.


Det vil være mange fler i crew under arrangementet, men dette er bare personen som skal passe på at alle i crewet sitt gjør som de skal, og slikt. Så det er en ganske simpel jobb med andre ord.

BitLAN er ikke endelig.
Vi skal starte en ny forening med et litt bredere spekter. Denne foreningen skal også arrangere datapartyet det er snakk om, men i et annet navn dersom vi finner et bedre.
Om du søknaden din blir godkjent, så er det også store muligheter for å bli med å styre vår forening. Navn på denne foreningen er noe vi kommer tilbake til senere på vår nettside www.bitlan.org


Jeg håper derfor at så mange som mulig vil søke!

Om du er interessert i noe av dette, så ta å send en søknad til ruben[AT]bitlan.org. Om du lurer på noe, så kan du også bruke denne mailen til å spørre.
Søknaden skal inneholde følgende:
- Navn
- Bosted
- Alder
- Erfaringer
- Litt om hva du kan
- Litt annen relevant informasjon om deg selv.


Vi er bare interessert i folk i området rundt Akershus.

Les mer på vår nettside http://www.bitlan.org/