Log in

View Full Version : Survey (Norwegian only)The Gathering
03-04-2010, 19:20
KANDU (http://www.kandu.no/) wants YOU to answer this survey to make TG even better (unfortunately, it's in Norwegian only).Les hele saken på gathering.org / Read the entire article at gathering.org. (http://www.gathering.org/tg10/en/news/314/65/Survey-Norwegian-only/)

wolferey
03-04-2010, 19:31
Surveyen går utenfor content-området og over til sidemenyen så man ikke får til å trykke på ting (f.eks trykke på 5 på Hvor mye har du brukt følgende infokilder *)

marilla
03-04-2010, 20:11
Surveyen går utenfor content-området og over til sidemenyen så man ikke får til å trykke på ting (f.eks trykke på 5 på Hvor mye har du brukt følgende infokilder *)

Notert, flytter til ekstern link.